Digitalni pečat (Brojač)

Prva asocijacija je naravno pečat koji dobijate u maloj lokalnoj trgovini ili nekoj od uslužnih delatnosti, pravi pečat kojim vam prodavac daje znak da vas nešto čeka na kraju puta…kupiš pet, dobiješ šest…
Međutim, pored činjenice da smo svi polako zašli u digitalno doba ten am pečat zaista moće biti samo podsetnik na neka stara vremena postoji i pitanje količinske i finansijske kontrole dodeljivanja onog “šestog” primerka ili usluge koju kupac dobija besplatno.Zato koristite digitalne pečate.

Brojač ili digitalni pečat predstavlja svojevrsni količinski bonus kojim se kupac nagrađuje za kupovinu određenog broja proizvoda dobijanjem jednog besplatnog (gratis) proizvoda (kupi X, dobijaš Y) i usled svog psihološkog efekta odličan je način za stimulaciju potrošača.

Naime, istraživanja su pokazala da kupci bolje reaguju na dobijanje većeg broja pečata pri prvoj kupovini, nego kada im se nakon nekoliko kupovina dodeli i jedan gratis pečat.
Čak i ako u prvoj situaciji kupci moraju da izvrše veći broj kupovina kako bi dobili besplatan proizvod nego u drugoj, oni će imati osećaj da su izuzetno nagrađeni, nastaviće sa kupovinom i pažljivo će čuvati svoju Loyalty karticu.

Brojač funkcioniše kao digitalni pečat, na taj način što broji prethodne kupovine, a postojanje mogućnosti unosa broja računa i naziva proizvoda rešava problem kontrole i precizne evidencije broja kupovina na osnovu kojih se kupcu dodeljuju gratis proizvod ili usluga, a može se koristiti i pri deljenju besplatnih uzoraka artikala. Na taj način ovaj modul našeg Loyalty (lojaliti) programa osim potpune kontrole celokupnog procesa i evidentnih pozitivnih finansijskih efekata tj. povećanja prometa kompanijama pruža i dragoceni uvid u navike svojih kupaca.

KREIRAMO UNIKATNE PROGRAME

potpuno prilagođene baš vašim potrebama 

Gift (poklon) kartice

Odgovorite na inovativan način na zahteve savremenog tržišta, izdvojite se u odnosu na konkurenciju, zadržite postojeće i privucite nove klijente upotrebom naših Gift kartica.

Stepenasti popust

Omogućite Vašim klijentima sakupljanje popusta (discount) izraženih u procentima koje zatim mogu koristiti prilikom narednih kupovina.

Poeni / bodovi

Ovim Loyalty programom, omogućite svojim klijentima sakupljanje poena u zavisnosti od potrošenog novčanog iznosa, koje oni kasnije mogu zameniti za proizvode.

Digitalni pečat

Brojač ili digitalni pečat predstavlja svojevrsni količinski bonus kojim se kupac nagrađuje za kupovinu određenog broja proizvoda dobijanjem jednog besplatnog (gratis) proizvoda (kupi X, dobijaš Y)

Cashback

Cashback Loyalty program podrazumeva „povraćaj“ procenta tj. određenog iznosa od vrednosti kupovine na karticu koji potrošač zatim može koristiti pri sledećoj kupovini i kao takav predstavlja izuzetan marketinški alat za poboljšanje korisničkog iskustva

Uslužne delatnosti / Servisna kartica

Ovo je idealan Loyalty program za sve kompanije koje se bave uslužnim delatnostima. Ponudite svojim korisnicima sve usluge koje pružate, njihove kombinacije ili pakete usluga.

Multi brand

Multi-brand kartica predstavlja jedinstvenu gift karticu različitih kompanija ili kompanije koja u svom sastavu ima više brendova ili prodajnih objekata različitih partnera.

Mix

Samostalno kreirajte jedinstveni Loyalty program prilagođen baš Vašim potrebama i načinu poslovanja, kombinujući najbolje elemente naših već postojećih modula