Digitalni pečat (Brojač)

Prva asocijacija je naravno pešat koji dobijate u maloj lokalnoj trgovini ili nekoj od uslužnih delatnosti, pravi pečat kojim vam prodavac daje znak da vas nešto čeka na kraju puta…kupiš pet, dobiješ šest…
Međutim, pored činjenice da smo svi polako zašli u digitalno doba ten am pečat zaista moće biti samo podsetnik na neka stara vremena postoji i pitanje količinske i finansijske kontrole dodeljivanja onog “šestog” primerka ili usluge koju kupac dobija besplatno.Zato koristite digitalne pečate.

Brojač ili digitalni pečat predstavlja svojevrsni količinski bonus kojim se kupac nagrađuje za kupovinu određenog broja proizvoda dobijanjem jednog besplatnog (gratis) proizvoda (kupi X, dobijaš Y) i usled svog psihološkog efekta odličan je način za stimulaciju potrošača.

Naime, istraživanja su pokazala da kupci bolje reaguju na dobijanje većeg broja pečata pri prvoj kupovini, nego kada im se nakon nekoliko kupovina dodeli i jedan gratis pečat.
Čak i ako u prvoj situaciji kupci moraju da izvrše veći broj kupovina kako bi dobili besplatan proizvod nego u drugoj, oni će imati osećaj da su izuzetno nagrađeni, nastaviće sa kupovinom i pažljivo će čuvati svoju Loyalty karticu.

Brojač funkcioniše kao digitalni pečat, na taj način što broji prethodne kupovine, a postojanje mogućnosti unosa broja računa i naziva proizvoda rešava problem kontrole i precizne evidencije broja kupovina na osnovu kojih se kupcu dodeljuju gratis proizvod ili usluga, a može se koristiti i pri deljenju besplatnih uzoraka artikala. Na taj način ovaj modul našeg Loyalty programa osim potpune kontrole celokupnog procesa i evidentnih pozitivnih finansijskih efekata tj. povećanja prometa kompanijama pruža i dragoceni uvid u navike svojih kupaca.