Uslužne delatnosti / servisna kartica

Uslužne delatnosti / servisna kartica predstavlja idealan Loyalty, ili kako se često kod nas može čuti, lojaliti program za sve kompanije koje se bave uslužnim delatnostima. Ovaj modul omogućava kompanijama da ponude svojim korisnicima sve usluge koje pružaju, njihove kombinacije ili pakete usluga.

Modul uslužne delatnosti / servisna kartica razlikuje tipove usluga , lokacije izvršenja usluge, definiše grupne ili pojedinačne usluge za klijente . Svaka od usluga ima posebne karakteristike u vidu trajanja, početka važenja usluge, cene, broja ponavljanja itd.

Pružalac usluge može jednostavno rešavati i pitanja kalendara i kapaciteta / resursa koji ima za pružanje svih usluga.
Funkcionisanje kartice počinje unosom odgovarajućih usluga ili paketa usluga koje korisnik želi, a zatim kada korisnik dođe da iskoristi uslugu, izdavalac kartice je jednostavno uklanja sa raspoložive liste. Izdavaocu se jasno prikazuje koliko je usluga korisniku kartice preostalo, a naš modul pruža i mogućnost unosa kapaciteta tako da ga pružalac usluga u svakoj prilici može obavestiti o preostalim terminima.

Praktična i jednostavna za korišćenje i u potpunosti prilagođena Vašem poslovanju i uslugama koje pružate, uslužne delatnosti / servisna kartica može samo unaprediti Vaš biznis.

KREIRAMO UNIKATNE PROGRAME

potpuno prilagođene baš vašim potrebama 

Gift (poklon) kartice

Odgovorite na inovativan način na zahteve savremenog tržišta, izdvojite se u odnosu na konkurenciju, zadržite postojeće i privucite nove klijente upotrebom naših Gift kartica.

Stepenasti popust

Omogućite Vašim klijentima sakupljanje popusta (discount) izraženih u procentima koje zatim mogu koristiti prilikom narednih kupovina.

Poeni / bodovi

Ovim Loyalty programom, omogućite svojim klijentima sakupljanje poena u zavisnosti od potrošenog novčanog iznosa, koje oni kasnije mogu zameniti za proizvode.

Digitalni pečat

Brojač ili digitalni pečat predstavlja svojevrsni količinski bonus kojim se kupac nagrađuje za kupovinu određenog broja proizvoda dobijanjem jednog besplatnog (gratis) proizvoda (kupi X, dobijaš Y)

Cashback

Cashback Loyalty program podrazumeva „povraćaj“ procenta tj. određenog iznosa od vrednosti kupovine na karticu koji potrošač zatim može koristiti pri sledećoj kupovini i kao takav predstavlja izuzetan marketinški alat za poboljšanje korisničkog iskustva

Uslužne delatnosti / Servisna kartica

Ovo je idealan Loyalty program za sve kompanije koje se bave uslužnim delatnostima. Ponudite svojim korisnicima sve usluge koje pružate, njihove kombinacije ili pakete usluga.

Multi brand

Multi-brand kartica predstavlja jedinstvenu gift karticu različitih kompanija ili kompanije koja u svom sastavu ima više brendova ili prodajnih objekata različitih partnera.

Mix

Samostalno kreirajte jedinstveni Loyalty program prilagođen baš Vašim potrebama i načinu poslovanja, kombinujući najbolje elemente naših već postojećih modula