Jedna Loyalty platforma. Neograničene mogućnosti.

Naslov SaaS 1

Garantujemo Vam bezbednu i jednostavnu implementaciju naših Gift i Loyalty programa.

Integracija sa POS I ERP rešenjima, web sajtovima, preuzimanje starih baza klijenata, bez dodatnih tehničkih zahteva i uz 24/7 podršku.

Naslov Konsalting 1

Brzo i efikasno pomažemo Vam u kreiranju jedinstvenog Loyalty programa prilagođenog baš vašem načinu poslovanja i vašim klijentima.

Pružamo konsalting usluge za sve aspekte kreiranja i upravljanja Loyalty programima uz pomoć u prilagođavanju pravnoj i finansijskoj regulativi

Naslov Distribucija 1

Izađite I izvan sopstvenih radnji !

U okviru naših usluga vršimo i distribuciju gift kartica

– online i u distributivnoj mreži naših partnera

priprema i stampa

Za vaše programe organizujemo pripremu i štampu Gift I Loyalty kartica kao i svih pratećih materijala za uspešan start i kontinuirano upravljanje programima